دسته: دین پژوهی

رابطه علم و دین

دین همواره نگاه تشویقی به علم دارد و از انواع علوم استقبال می‌کند. پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «علم را فرابگیرید، حتی اگر در چین باشد.» این سخن نشان می‌دهد که حتی اگر لازم باشد، باید علم را از کسانی که در مناطق دوردست زندگی می‌کنند و مسلمان هم نیستند آموخت. علاوه بر این، پیامبر(ص) بهای آزادی اسیران جنگ بدر را آموزش خواندن و نوشتن به مسلمانان قرار داد؛ بنابراین معلوم می‌شود که علم بسیار ارزشمند است و احادیثی نظیر «طلب العم فریضه» فقط مختص علوم دینی نیست و علوم روز را نیز باید فراگرفت. در مجموع دین نگاه مثبتی به علم دارد. دلیل این مسئله آن بود که در قرون وسطی کلیسا افرادی نظیر گالیله را تکفیر کرد. در واقع دیدگاه منفی علم به دین تحریف شده و دینی که آموزه‌هایش به درستی درک نشده باشد برمی‌گردد، همان دینی که گالیله و امثال او را کافر می‌داند، علم به چنین دینی...