Mobile menu

شاهدان در قیامت

شاهدان در قیامت

فاطمه عابدینی

روزی تفسیر نمونه را باز كردم و مشغول خواندن سوره‌ی یس بودم كه آیه‌ای از آن برایم خیلی جالب بود و آن آیه این بود:

«الیوم نختم علی افوههم و تكلّمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یكسبون؛امروز بر دهان‌هایشان مهر می‌نهیم و دستهایشان با ما سخن می‌گویند و پاهاشان گواهی می‌دهند بر آنچه می‌كردند».(سوره‌ی یس،آیه‌ی 65)

در جهان آخرت بر دهان ما مهر می‌زنند و دستها و پاها و تمام اعضای بدن آنچه را كه كرده‌اند،بازگو می‌كنند؛اما انسان می‌گوید:من برای دلخوشی شما چنین كارهایی كرده‌ام من برای دلخوشی و آسایش شما كم فروشی كردم و مال دیگران را خوردم و خود را زینت كردم و از خانه بیرون آمدم یا به صورت یتیم زدم یا…حال شما اینجا آمده‌اید و بر علیه من سخن می‌گویید و كارهایی كه كرده‌ام را بازگو می‌كنید؟!آری در آن روز دیگر اعضای انسان تسلیم تمایلات او نیستند آنها حساب خود را از كل وجود انسان جدا كرده، تسلیم پروردگار می شوند و بر آستان مقدس او سر فرود می‌آورند و حقایق را با شهادت خود آشكار می‌سازند و چه دادگاه عجیبی است كه گواه آن اعضای پیكر خود بدن انسان است.همان ابزاری است كه گناه را با آن انجام داده است.

می‌دانید كه؛ كسی در دادگاه شاهد است كه خودش در صحنه وجود داشته باشد و حرف‌ها و حركت‌های آنها را از نزدیك دیده باشد و شاهد كارهای ما،اعضا و جوارح ما هستند؛پس آنها همین حالا هم زنده هستند.سخن حضرت علی چقدر  زیباست كه در دعای كمیل آمده است كه می‌گوید:«… و كلّ سیّئةٍ امرت باثباتها الكرم الكاتبین، الذین وكلتهم بحفظ ما یكون منّی و جعلتهم شهوداً علیّ مع جوارحی و كنت انت الرّقیب علیّ من ورائهم و الشّاهد لما خفی عنهم» خلاصه‌اش این است كه هر كس سه شاهد دارد:

1. خدا كه بالاتر از همه است. 2. ملائكه و فرشتگان. 3. اعضا و جوارح انسان

پس انسان نباید در هیچ حالی چه در تاریكی و چه در روشنی یا جایی كه كسی است یا جایی كه  كسی نیست،گناه كند؛زیرا در جایی كه انسانی نباشد، باز این سه شاهد هستند.حتی اعضا و جوارح بدن انسان كه خود كار را انجام داده و تسلیم خدا می‌شود و كارهای بد خود را بازگو می‌كند و چه جای تعجب است همان كسی این قدرت را در قطعه گوشتی به نام زبان آدمی آفریده كه سخن بگوید،می‌تواند این توان را در دست یا پا نیز قرار دهد.شاید گواهی اعضا به خاطر آن باشد كه این مجرمان هنگامی كه به آنها گفته می‌شود كیفر شما را در برابر اعمالی كه انجام دادید دوزخ است به انكار برمی‌خیزند به گمان این كه دادگاه آنجا نیز قابل انكار است.در آن هنگام گواهی اعضا شروع می‌شود و تعجب و وحشت سراسر وجود او را فرا می‌گیرد و تمام راه‌های فرار بر او بسته می شود.