Mobile menu

تفسير سوره جمعه بخش اول

به نام خداوند مهربان

تفسیر سوره ی جمعه

تفسیر این سوره توسط استاد احمد  عابدینی در مسجد امام صادق7به مدت 10 شب بیان شد.

 یکی از بحث های مطرح در اول هر سوره اسم سوره است که چه کسی این اسم را برای سوره انتخاب کرده است.

اگر قائل باشیم خداوند یا پیامبر7 این کار را کرده باشند، یعنی اینکه برای قرآن ارزش و احترام خاصی قائل شده‌اند و این قول با رفتار پیامبر7 کاملا سازگار است چون آن حضرت برای هر یک از اشیاء و وسایلش اسمی انتخاب می کرده است.

بنا براین ممکن نیست که سوره های  قرآن را بدون اسم رها کرده باشد.

 ثواب خواندن سوره‌ی جمعه:

خواندن قرآن به طور کلی ثواب دارد که این ثواب به واسطه‌ی موارد زیر می باشد:

الف. محتوای آن.

ب. اخلاص فرد.

ج. دقت انسان برای فهم آیات.

 

د. عمل به محتوای پیام ها.

 

به نام خداوند مهربان

تفسیر سوره ی جمعه

تفسیر این سوره توسط استاد احمد  عابدینی در مسجد امام صادق7به مدت 10 شب بیان شد.

 یکی از بحث های مطرح در اول هر سوره اسم سوره است که چه کسی این اسم را برای سوره انتخاب کرده است.

اگر قائل باشیم خداوند یا پیامبر7 این کار را کرده باشند، یعنی اینکه برای قرآن ارزش و احترام خاصی قائل شده‌اند و این قول با رفتار پیامبر7 کاملا سازگار است چون آن حضرت برای هر یک از اشیاء و وسایلش اسمی انتخاب می کرده است.

بنا براین ممکن نیست که سوره های  قرآن را بدون اسم رها کرده باشد.

 ثواب خواندن سوره‌ی جمعه:

خواندن قرآن به طور کلی ثواب دارد که این ثواب به واسطه‌ی موارد زیر می باشد:

الف. محتوای آن.

ب. اخلاص فرد.

ج. دقت انسان برای فهم آیات.

د. عمل به محتوای پیام ها.

پس ثواب یک چیز ثابت نیست و یک آیه ممکن است برای افراد مختلف ثواب های مختلف داشته باشد.

ثواب هایی که برای سوره ها نقل شده معمولا از اُبی ابن کَعب نقل شده است. وی فردی ساده بوده و با این کار خود می‌خواسته است مردم را به خواندن قرآن تشویق کند. در بعضی از مواقع هم افرادی آمده‌اند و مطالبی به آن اضافه کرده‌اند.

حدیث اول:  اُبی ابن کعب از پیامبر7 نقل کرده: هر کسی این سوره را بخواند ده برابر کسانی که در نماز جمعه شرکت کرده اند به او ثواب داده می شود و هم چنین به تعداد کسانی که شرکت نکرده اند. البته این حدیث اگر درست باشد نیمه‌ی اول آن درست است و بقیه اشکال دارد. چون پیامبر9می‌توانست بگوید به اندازه‌ی همه‌ی مسلمانان.

 

حدیث دوم: منصور ابن حازم از امام صادق7 نقل کرده: واجب است بر هر مؤمنی وقتی شیعه باشد در شب جمعه سوره «الاعلی» و «جمعه»، و در ظهر جمعه، «منافقون» و «جمعه» را بخواند. وقتی این کار را انجام دهد کاری شبیه کار پیامبر9انجام داده است و اجر و مزدش نزد خداست.