Mobile menu

تفسير سوره جمعه بخش دوم

تفسیر سوره جمعه بخش دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خداوند رحمتگر رحمت گستر

«رحمن» صفت عام و «رحیم» صفت خاص خداوند است.

در کتاب توضیح المسائل امام"ره" آمده است، به نام خدایی که در دنیا به مؤمن و کافر رحم می کند و در قیامت فقط به مؤمن رحم می کند.

«الرحمن» یعنی این که خداوند در دنیا به همه رزق و روزی داده همین‌طور سلامتی و نعمت های دیگر. چه مؤمن باشند چه کافر.

«الرحیم» یعنی خداوند فقط در آخرت به مومن رحم می‌کند.

 

پس انسان مؤمن در آخرت دو چیز دارد:

1ـ آن چه در دنیا انجام داده كه خودش یا نتیجه عملش را می‌بیند.

2ـ جایزه و پاداشي از جانب خدا.


 

پس هم مهمان عمل خودش است و هم برخوردار از تفضل خداوند.

در احادیث آمده است که

کارهای خود را با «بسم الله الرحمن الرحيم» شروع کنید. یعنی این که هر کاری می‌خواهیم انجام دهیم با مهربانی انجام دهیم. با حیوان، زمین، و ماشین و... با مهربانی برخورد کنیم چون جهان هوشیار است و همه چیز را درک می‌کند.

همیشه زور بازو نیست که کارها را حل کرده و به جلو می‌برد بلکه در بسیاری از مواقع با مهربانی و رحمت مشکلات بهتر حل شده و کارها جلو می‌رود.

 

و این را بدانیم وقتی رحم کردیم مورد رحمت هم واقع می‌شویم. وقتی صفت رحمانی خدا را در خود ايجاد نموديم، خداوند رحیم است و مزد کار ما را می دهد.