Mobile menu

تفسير سوره جمعه بخش ششم

پیامبر جهانی

سئوالی که برای بسیاری از افراد  امروزه مطرح است این‌ که پیامبر9 برای مردم «أمّ القری» یعنی مکه نازل شده است چه ربطی به ما دارد ؟

آیه‌ی بعد طبق یک تفسیر جواب این سئوال را می دهد.

" و آخرین منهم لمایلحقوا بهم" و دیگرانی از آنها که هنوز به آنها ملحق نشده اند. پس پیامبر.ص. مال دیگران هم هست.

البته این آیه به 3 صورت معنا شده است:

پیامبر فقط مال مردم آن زمان نبوده، مال مردمی هم که هنوز به دنیا نیامده‌اند یا هنوز به سن تکلیف نرسیده‌اند هم بوده است البته فقط برای مردم أم القری.

2ـ منظور از آخرین ملت‌های دیگر، غیر عرب است که در زمان پیامبر9هستند ولی هنوز مسلمان نشده‌اند.

البته جمع بین این دو هم ممکن است یعنی عرب هایی که هنوز به دنیا نیامده‌اند و غیر عرب‌هایی که هنوز مسلمان نشده‌اند.

 

3. در زمان پیامبر9مهاجرین و انصار خیلی برای اسلام و پیامبر9تلاش کردند و اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و در راه خدا هجرت و جهاد کردندو ... پس رتبه‌ی آنان از دیگران بالاتر است و "آخرین" شامل کسانی می‌شود که بعد از این‌ها در زمان‌های دیگر زندگی می‌کنند و از نظر رتبه معنوی در سطح پایین تری هستند﴿ السابقون السابقون