بررسی برده گیری و برده داری در اسلام

بررسی برده گیری و برده داری در اسلام  احمد عابدینی بررسی برده گیری و برده داری در اسلام : چکیده : معمولا امروزه به اسلام اشکال می شود که با برده داری موافق است در حالی که اشکال کننده بین برده داری و برده گیری تفاوتی قائل نیست و بین کار پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) به عنوان … ادامه خواندن بررسی برده گیری و برده داری در اسلام