اشکال در پرداخت فطریه طبق نظر شما

اشکال در پرداخت فطریه طبق نظر شما

پاسخ داده شد
0
0

اگر طبق نظر شما، فطريه را نصف حقوق يك روز افراد بدانيم، گاهي بسيار زياد مي شود مثل افرادي كه در آمدهاي ميليوني دارند و گاهي بسيار كم مي شود مانند مستمري بگيران بهزيستي، در اين صورت چگونه بايد فطريه پرداخت گردد؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

همان گونه كه عذرهاي مجوّز افطار، فردي است و هر كسي خودش تشخيص مي دهد كه توان روزه گرفتن دارد يا خير، پرداخت زكات فطره نيز به نظر اين جانب امري شخصي است و احتياطاً كسي كه درآمد بالايي دارد بر طبق حقوق و در آمد، فطريه بدهد پس اگر سه نفر نانخور دارد، حقوق دو روز از يك ماه خود را بدهد. و بر افراد مستمري بگيري كه فقير هستند دادن فطريه واجب نيست اما اگر خودش خواست مقداري به عنوان فطريه بدهد كار بدي نيست.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.