خاص نبودن قرآن

خاص نبودن قرآن

پاسخ داده شد
0
0

امروزه در تمام ابعاد زندگیِ انسان رشد ایجاد شده است. در کتاب‌ها نیز همین‌گونه است. کتب مختلف در طول تاریخ رشد کرده‌اند ولی وقتی به کتاب‌هایی که به نام خدا مشهورند می‌رسیم می‌گوییم آنها کامل هستند. برخی چیزهایی که به عنوان اخلاقیات اسلام مطرح می‌کنیم می‌بینیم در دوران‌های قبل نیز بوده است. مثلا کتاب‌های دانشمندان قبل نظیر کنفسیوس صحبت‌های زیادی راجع به احسان به والدین دارند. پس قرآن نیز فرقی با دیگر کتاب‌ها ندارد و حتی داستان‌های قرآنی در کتب قبلی نیز بوده است. حتی مثنوی مولوی نیز همین‌طور است و داستان‌هایی که در بین مردم بوده است را آورده است. در اسلام همان احکام و اخلاق که بوده را شسته‌رفته‌تر بیان کرده است. پس همانطور که بشر با تجربه پیش آمده کتب نیز همین‌گونه است. بنابراین دلیلی نمی‌بینیم که بگوییم قرآن و انجیل و تورات از سوی خدا باشند.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

قرآن بارها گفته است که من «مصدقا لما بین یدیه» هستم. پس خود قرآن نیز گفته است که حرف‌های قبلی‌ها را زده‌ام. بله قرآن آنها را شسته‌رفته بیان کرده است و طبق ادعای خودش مهیمن یعنی مسلط بر کتب قبلی‌اش است. البته قرآن چیزهای اضافی نیز دارد و در سیر تکاملیِ پیشرفت، چیزهای جدیدی نیز آورده است.
همچنین قرآن برای زمان‌های جدید نیز مطلب دارد و به همین خاطر است که در هر زمان تفسیر نوشته می‌شود. پس زمانی کتاب‌های دینی متکامل می‌شد ولی قرآن کتابی است که ماندگار است و تفاسیر آن متکامل می‌شود نه خود آن. هر زمان احتمالی از آیات قرآن به ذهن می‌آید و این دلیل بر عظمت قرآن است.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.