معنای آیۀ «ان یکاد»

معنای آیۀ «ان یکاد»

پاسخ داده شد
0
0

نظرتان راجع به آیۀ «ان یکاد» چیست؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

شاید این آیه تنها می‌خواهد به چشم زخم توجه دهد نه اینکه بخواهد بگوید با خواندن و نوشتن این آیه باید از چشم زخم جلوگیری کرد. آیه می‌خواهد بگوید علل و معلول‌های عالم چیزهای دیگری غیر از آنچه ما می‌بینیم نیز هست. به هر حال جهان رو به پیشرفت است و دانشمندان متوجه می‌شوند که خیلی چیزها را نمی‌دانیم. پس نباید علت‌های دیگر را رد کرد. ما آنقدر علم نداریم که فکر کنیم علل هر چیزی را می‌دانیم. آیه تنها همین نکته را می‌رساند و نه بیشتر.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.