چگونگی رؤیت هلال

چگونگی رؤیت هلال

پاسخ داده شد
0
0

رؤیت هلال از نظر جنابعالی چگونه است؟ با توجه به این که تقویم قمری از حرکت ماه به گرد زمین رقم می خورد، آیا سرزمین و افق در رؤیت هلال دخالت دارد؟ و یا این که اگر در نقطه ای از زمین هلال دیده شود برای تمام سرزمین ها، رؤیت صدق می کند؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

خواندن نمازهای روزانه مربوط به حرکت زمین به دور خورشید است و هر مکانی طلوع و غروب خودش را دارد. گرفتن روزه در هر روز هم این گونه است. اما شروع و پایان ماههای قمری و از جمله ماه رمضان، مربوط به حرکت ماه به دور زمین است لذا شروع هر ماه با دیدن هلال است و پایان یافتن آن با دیدن هلال ماه بعدی است و چون ماه قمری تقویم همگانی است سرزمین در آن نقشی ندارد و هر جایی که هلال ماه دیده شد برای تمام سرزمینهای دیگری که با آن سرزمین در قطعه ای از شب شریک هستند، شروع ماه جدید است.
بنابراین اگر در کشوری شرقی، شروع شب از ساعت هشت است و ساعت شش صبح شب تمام می شود. اگر در کشورهای غرب آن کشور که حتی حدود 30/9 با آن اختلاف طلوع و غروب دارند، ماه دیده شود برای آن کشور شرقی نیز ، روز اولِ ماه جدید است. ولی اگر در آن کشور شرقی صبح شد و هنوز در جایی ماه دیده نشده، روز جدید از ماه محسوب نمی شود.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.