برچسب: #اشتباهات_قرآن

برچسب: #اشتباهات_قرآن

0 رای
3k نمایش ها
در سراسر قرآن ، خالق آن ، محتاج حمايت روحانيون و چشم پوشی سايرين و ناديده انگاشتن خطاهاست. و بايد...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.