پرسش ها و پاسخ ها - وب سایت رسمی احمد عابدینی

برچسب: #انجام_حج

برچسب: #انجام_حج

0 رای
177 نمایش ها
شما این دیدگاه را مطرح کرده‌اید که می‌توان در یک سال، چند حج بجا آورد. آیا این دیدگاه با وحدت مسل...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.