برچسب: #حکم_حاکم

برچسب: #حکم_حاکم

0 رای
2k نمایش ها
از نظر حضرت عالی آیا حکم حاکم جهت رؤیت هلال، معتبر است؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.