برچسب: #خواندن_قسمتی_از_یک_سوره

برچسب: #خواندن_قسمتی_از_یک_سوره

0 رای
2k نمایش ها
آیا می‌توان قسمتی از یک سوره را در نماز خواند یا حتما باید سوره کامل خوانده شود؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.