برچسب: #دلیل_برای_هر_چیز

برچسب: #دلیل_برای_هر_چیز

0 رای
2k نمایش ها
آیا ما باید برای هر چیزی دنبال دلیل بگردیم یا نه؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.