برچسب: #دین_و_عقب_ماندگی

برچسب: #دین_و_عقب_ماندگی

0 رای
3k نمایش ها
اگر بخواهیم به آنچه ادیان می‌گویند توجه کنیم، نه می‌توان شاتلی به فضا فرستاد و نه می‌توان با مهند...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.