برچسب: #زدن_زن_در_اسلام

برچسب: #زدن_زن_در_اسلام

0 رای
3k نمایش ها
چرا طبق آیه 34 سوره نساء یک مرد مجاز است زن خود را در صورت سرپیچی از فرامین او بزند؟
0 رای
3k نمایش ها
برخی از آیات قرآن با حقوق زن در تعارض است به عنوان مثال: طبق آیه 3 سوره نساء یک مرد حق دارد 4 زن ...
نمایش 2 نتایج
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.