برچسب: #شهاب_سنگ

برچسب: #شهاب_سنگ

0 رای
3k نمایش ها
در سوره صافات آيات ٨ و ٩ و ١٠ آمده : كه اين *شهاب سنگ هایی * كه می بينيم ، زمانی است كه خدا دارد ...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.