برچسب: #طبیعت_زن_و_مرد

برچسب: #طبیعت_زن_و_مرد

0 رای
2k نمایش ها
آیا قرآن زن و مرد را دو طبیعت مختلف معرفی کرده است؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.