برچسب: #علم_به_عدم_برداری

برچسب: #علم_به_عدم_برداری

0 رای
1k نمایش ها
عده ای معتقدند چون علم پیشرفت کرده نیازی به عده نگه داشتن در عقد موقت نیست چون میتوان به راحتی از...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.