برچسب: #عمل_صالح

برچسب: #عمل_صالح

0 رای
2k نمایش ها
مراد از عمل صالح که در قرآن بارها مورد سفارش قرار گرفته چه عملی است؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.