پرسش ها و پاسخ ها - وب سایت رسمی احمد عابدینی

برچسب: #مبنای_احمد_عابدینی_در_مورد_روایات

برچسب: #مبنای_احمد_عابدینی_در_مورد_روایات

0 رای
299 نمایش ها
با مبنای شما که اینقدر در مورد روایات شک ایجاد می‌کنید کل روایات زیر سوال می‌رود و به هیچ روایتی ...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.