برچسب: #مقدار_فطریه

برچسب: #مقدار_فطریه

0 رای
2k نمایش ها
به نظر شما میزان فطریه و کفاره چه میزان است؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.