برچسب: #موجودات_عاقل

برچسب: #موجودات_عاقل

0 رای
1k نمایش ها
آیا در جهان موجودات عاقل دیگری غير از انسان وجود دارد؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.