برچسب: #نجاست_سگ

برچسب: #نجاست_سگ

0 رای
2k نمایش ها
شما این دیدگاه را مطرح کرده‌اید که آب دهان سگ نجس است و دلیلش این است که سگ پشت خودش را لیس می‌زن...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.