برچسب: #هدف_از_صلوات

برچسب: #هدف_از_صلوات

0 رای
2k نمایش ها
صلوات بر پیامبر(ص) برای چیست؟ این همه صلوات بفرستیم که چه بشود؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.