برچسب: #پوشاندن_موی_سر

برچسب: #پوشاندن_موی_سر

0 رای
3k نمایش ها
چرا یک زن در حین نماز باید حجاب داشته باشد؟ آیا خدا نامحرم است؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.