برچسب: #پیامبر_زن

برچسب: #پیامبر_زن

0 رای
2k نمایش ها
چرا یک پیامبر زن در میان این ۱۲۴ هزار تا پیامبر نیست؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.