برچسب: #گسترش_عقل

برچسب: #گسترش_عقل

0 رای
2k نمایش ها
راه‌های گسترس عقل چیست و به چه میزان با ژنتیک مرتبت است؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.