نقدی بر فیلم فتنه

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم نقدی بر  فتنه اخیرا در اینترنت فیلمهایی نمایش می دهند و همراه آن آیاتی از قرآن مجید پیرامون عذاب های الهی یا پیرامون جنگ با مشرکان و اهل کتاب خوانده می شود و نیز سخنانی از برخی سخنرانان و مسئولان شیعه و سنی پخش می شود که از مجموع … ادامه خواندن نقدی بر فیلم فتنه