پاسخ به شبهاتی پیرامون اسلام و ائمه و روحانیت

به نام خداي مهربان اين متن در فضای مجازی منتشر شده که البته نویسندۀ آن معلوم نیست. در اين متن نیز همانند متني كه از علي دشتي نقل شد شبهاتی نسبت به اسلام و ائمۀ شیعه و طیف روحانیت وارد شده است. ابتدا متن شبهات را  می‌آوریم : یک آخوند به شما هیچوقت نمی‌گوید که … ادامه خواندن پاسخ به شبهاتی پیرامون اسلام و ائمه و روحانیت