درباره ما

درباره ما

رزومه علمي

نام : احمد عابديني نجف آبادي فرزند يدالله متولد 1338.

مدرك‌ها: اجتهاد 1381، سطح چهار حوزه1373، فوق ليسانس معارف1374، زبان تخصصي دفتر تبليغات قم1370، ديپلم رياضي1356.

تأليف‌هاي مستقل 23  كتاب، 110 مقاله فارسي، 19 مقاله عربي.

تأليف‌هاي مشترك: شركت در پژوهش و تدوين 20 جلد تفسير قرآن با نام تفسير راهنما.

تأليفات در دست اقدام: يك دوره تفسير ترتيبي قرآن كه 10 جلد آن آماده است.

پايان نامه‌هاي راهنمايي شده: حدود 30 عدد.

پايان نامه‌هاي در دست راهنمايي: شايد3 عدد.

تدريس‌هاي حوزه: چند دوره سطح حوزه.شامل لمعه اصول-مكاسب-رسائل – کفایه

تدريس فلسفه: بدايه الحكمه، نهايه الحكمه و منظومه حكمت يك دور.

اشتغال فعلي حوزوي: تفسير قرآن كريم.

تدريس‌هاي دانشگاه 4 سال فقه براي دانشجويان فوق ليسانس و دكتري دانشگاه آزاد نجف آباد، چندين سال درس معارف در دانشگاه علوم پزشكي ايران ، دانشگاه مفيد قم و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اساتيد حوزه: الف) فقه: آيات منتظري، جواد تبريزي، سيد محمد حسين فضل الله، وحيد خراساني، مددي…

ب) اصول فقه: آيات فاضل لنكراني، صانعي، ستوده، اعتمادي.

ج) فلسفه: آيات ايزدي نجف آبادی، انصاري شيرازي، جوادي آملي، حسن زاده آملي.

د) تفسير قرآن: آيات ايزدي نجف آبادی، جوادي آملي .

ه )اخلاق : آيات مظاهري، مشكيني ، شب‌زنده‌دار، ايزدي .

و) رجال:‌آيات شبيري زنجاني، سبحاني.

ز) نهج البلاغه: آيات ايزدي و منتظري.

اساتيد دانشگاه: دكترها احمد بهشتي، احمدي، اعواني، حداد عادل، علي شريعتمداري، نادري…

اشتغالات غيردرسي: جبهه‌هاي جنگ، جهاد سازندگي.

مسافرت‌ها: لبنان يك سال براي تسلط بر زبان عربي وتدريس.

حج 5 بار زبان دان، روحاني و زائر.

سفر زیارتی به عتبات عالیات سه بار زائر.

اروپا يك سفر چهل روزه علمي-تفريحي.

كانادا دو بار براي تبليغ با دعوت مردم.

 

مقالات استاد احمد عابدينی نجف‌آبادی

 

رديف نام مجله شماره تاريخ انتشار از تا تعداد صفحات
1 حجيت فرازهاي قرآن كريم بينات 14 تابستان 76 48 63 16
2 قوم عاد سازندگان اهرام مصر بينات 21 بهار 78 120 131 12
3 روايت (انما يعرف القرآن ….) از ديدگاه امام بينات 22-23 تابستان و پاييز 78 226 241 16
4 تفسير راهنما از نگاه نقد و معرفي بينات 25 بهار 79 152 175 24
5 چرا قرآن به زبان عربي نازل شد؟ بينات 27 پاييز 79 36 46 11
6 علي (ع) تنها عامل به آيه نجوا بينات 28 زمستان 79 19 29 11
7 بت پرستي نوين بينات 30 تابستان 80 22 30 9
8 تجلي كلام الهي در سخنان حسين بن علي بينات 43 پاييز 83 70 84 14
9 شیوه همسرداری پیامبر (ص) به گزارش قرآن بینات 52 زمستان 85 160 182 23
10 رعایت احترام حضرت زهرا (س) در سوره هل اتی بینات 56 زمستان 86 189 199 11
11 بررسی یک آیه از قرآن بینات 57 بهار 87 16 32 17
12 بررسی روش‌های برخورد قرآن با مردم بینات 58 تابستان 87 188 199 12
13 چرا تسلیم؟ بینات 60 زمستان 87 248 256 9
14 چرا امام سجاد (ع) حج را بر جهاد ترجیح دادند؟ بینات 68 زمستان 89 144 147 4
15 شادی در اسلام بینات 70 تابستان 90 181 192 12

 

مقالات فقهي

رديف نام مجله شماره تاريخ انتشار از تا تعداد صفحات
16 شرط اسلام در ذبح كننده (حلال بودن ذبايح اهل كتاب) كاوشي نو در فقه اسلامي 6 زمستان 74 111 248 138
17 بحثي در رابطه با پاك بودن ذاتي انسان كاوشي نو در فقه اسلامي 7-8 بهار و تابستان 75 11 216 206
18 حكم كشتن قرباني خارج از مني كاوشي نو در فقه اسلامي 10 زمستان 75 172 224 53
19 استفاده از سايبان و سايه در حال احرام كاوشي نو در فقه اسلامي 13 پاييز 76 18 85 68
20 ارث زن از همه دارايي شوهر يا بخشي از آن كاوشي نو در فقه اسلامي 16-15 بهار و تابستان 77 41 128 88
21 ساده زيستي و مسئله شأن كاوشي نو در فقه اسلامي 22-21 پاييز و زمستان 78 265 354 90
22 سيري در آيات حجاب كاوشي نو در فقه اسلامي 23 بهار 79 49 92 44
23 پوشش بانوان در برابر مردان محرم كاوشي نو در فقه اسلامي 24 تابستان 79 58 99 42
24 جكم نماز و روزه‌ي مسافر در عصر جديد كاوشي نو در فقه اسلامي 28-27 بهار و تابستان 80 62 140 78
25 حكم شرعي و قلمرو موضوعي كتب ضلال فصلنامه كتاب‌هاي اسلامي 4 بهار 80 39 52 12
26 ابزار سر بريدن چهارپايان كاوشي نو در فقه اسلامي 29-30 پاييز و زمستان 80 337 384 47
27 جداسازي ثابت‌ها و متغيرها در دين كاوشي نو در فقه اسلامي 32-31 بهار و تابستان 81 307 394 87
28 معيارهاي جداسازي احكام ثابت از متغير كاوشي نو در فقه اسلامي 34-33 پاييز و زمستان 81 328 390 73
29 رؤيت هلال از نگاهي ديگر كاوشي نو در فقه اسلامي 35 بهار 82 51 135 85
30 درنگي در چگونگي پرداخت كفارات كاوشي نو در فقه اسلامي 38-37 پاييز و زمستان 82 134 176 43
31 شريعت سهله و سمحه كاوشي نو در فقه اسلامي 39 بهار 83 123 195 73
32 ارزش عمر انسان از نگاه فقه كاوشي نو در فقه اسلامي 48 تابستان 85 58 90 42
33 بررسي تسامح در ادله سنن كاوشي نو در فقه اسلامي 49 پاييز 85 7 44 37
34 قاعده ارزش خون انسان كاوشي نو در فقه اسلامي 40 تابستان 83 44 79 36
35 نگاه تحلیلی به جایگاه حدیث و منابع آن کاوشی نو در فقه اسلامی 62 زمستان 88 136 158 23
36 نکته‌های نو در علم اصول فقه کاوشی نو در فقه اسلامی ۶۵ پاييز 89 ۱۸۳ ۱۸۹ ۷
37 جايگاه اجماع در روش فقهي محقق اردبيلي كاوشي نو در فقه اسلامي 9 پاييز 75 211 233 23

 

مقالات اقتصادي و فقهي

رديف نام مجله شماره تاريخ انتشار از تا تعداد صفحات
38 ربا تورم و ضمان كاوشي نو در فقه اسلامي 12-11 بهار و تابستان 76 73 160 88
39 تورم و ضمان كاوشي نو در فقه اسلامي 18-17 پاييز و زمستان 77 11 79 69

مقالات در كنگره‌ها

رديف نام مجله شماره تاريخ انتشار از تا تعداد صفحات
40 بررسي منشأ مشروعيت حكومت ولايي مجموعه آثار امام خميني و حكومت اسلامي 2 زمستان 78 163 242 80

 

مقالات متفرقه

رديف نام مجله شماره تاريخ انتشار از تا تعداد صفحات
41 رعایت امور اخلاقی و تربیتی در قصاص اخلاق 11 بهار 84 160 179 19
42 اجتهاد انسداد یا انفتاح اندر باب اجتهاد 84 79 100 21
43
43 بررس فراز آیه (مصدقا لما بین یدیه) رواق اندیشه پیش شماره تابستان 89 79 88 10
44 آزادی در قرآن دریچه ویژه نامه شهریور 1378 99 114 15
45 امام حسن علیه السلام تجسم وحدت قرآنی دریچه ویژه نامه رمضان 1388 10 11 2
46 مردم سالاری دینی مردم سالاری دینی (کتاب) ج 3 1385 170 224 54
47 بلوغ اماره طبیعی یا تعبدی نعیم 3 پاییز 88 87 124 38
48 بررسي تطبيقي منابع حديثي شيعه و اهل سنت نامه مفيد 7 پاييز 75 11 26 16
49 آشنايي با انديشه‌هاي شهيد مطهري (پيرامون ربا) حوزه 9 فروردين و ارديبهشت 79 255 288 34

مقالات عربي

رديف نام مجله شماره تاريخ انتشار از تا تعداد صفحات
50 القضا عن الوالدين الاجتهاد و التجديد 2 بهار 2006 ميلادي 192 201 10
51 حلية ذبائح اهل الكتاب (القسم الاول) الاجتهاد و التجديد 3 تابستان 2006 167 187 20
52 حلية ذبائح اهل الكتاب (القسم الثاني) الاجتهاد و التجديد 4 پاييز 2006 285 319 25
53 الذهب و الفضة دراسة فقهية نقدية الاجتهاد و التجديد 6 بهار 2007 284 297 14
54 الرعاية الصحية و الصلاة في الاماكن العامة قرائة فقهية الاجتهاد و التجديد 7 تابستان 2007 237 244 7
55 الوحدة الاسلامية بين الشعار و العمل دراسة فقهية في الصلاة مع اهل السنة نصوص معاصره 11 تابستان 1428 قمری 105 127 22
56 البسملة دراسة تحليلية في ضوء علوم الشريعة و القرآن المنهاج 46 تابستان 1428 قمری 146 152 6
57 عقوبة المرتد دراسة فقهیة جدیدة فی الملابسات و الظروف الاجتهاد و التجدید 10-9 بهار و تابستان 1429 قمری 109 145 36
58 الحجاب و مصافحة المرأة (القسم الأول) الاجتهاد و التجدید 15 تابستان 1431 قمری 85 125 41
59 الحجاب و مصافحه المرأه، فتوی واحده و قراءات عدیده (القسم الثانی) الاجتهاد و التجدید 16 پاییز 1431 قمری 27 68 42
60 الستر فی الصلاة، هل بجب علی المرأة ستر رأسها فی الصلاة الاجتهاد و التجدید 16 پاییز 1431 قمری 98 105 8
61 صوم المسافر فی شهر رمضان الاجتهاد و التجدید 18 بهار 1432 قمری 284 290 7
62 عالم دين بكل مقاييس الكمال و مواصفاته الاجتهاد و التجدید 20-21 پاييز و زمستان 1433 قمري 207 211 5
63 آلة الذبح، مطالعه فی الاحادیث و الموقف الفقهی الاجتهاد و التجدید 23 تابستان 1433 قمری 239 247 9
64 حكم الساب النبي؛ دراسة النقدية في المواقف الفقهية الاجتهاد و التجدید 24 پاييز 1433 قمري 160 172 13
65 نجاسة الكلب في الفقه الاسلامي؛ محاولة قراءة مختلفة الاجتهاد و التجدید 26-27 بهار و تابستان 1434 382 395 13

کتاب‌های استاد احمد عابدینی نجف آبادی

رديف نام كتاب انتشارات سال نشر
1 ژرفايي قرآن و شيوه‌هاي برداشت از آن مبارك چاپ دوم/1378
2 شيوه همسر داري پيامبر به روايت قرآن و سنت هستي نما چاپ هفتم/1397
3 ساز و كارهاي پويايي شريعت اقيانوس معرفت چاپ دوم/1388
4 ربا در حالت تورم و ضمان سقوط پول دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان ويرايش سوم/1394
5 پلي به دنياي نسل جوان دفتر تبليغات اسلامي چاپ چهارم/1393
6 يك تابستان (نگاهي به مسائل اعتقادي جوانان) هستي نما چاپ دوم/1390
7 طهارت ذاتي انسان دفتر تبليغات اسلامي چاپ دوم1385
8 زواياي ناپيداي نهضت امام حسين (ع) اقيانس معرفت چاپ پنجم/1397
9 معبد ايمان ( مناسك حج در قالب داستان) مشعر چاپ دوم/1387
10 لمحات في تفسير القرآن الكريم هستي نما 1392
11 از منارجنبان تا برج ايفل (سفرنامه) هستي نما چاپ سوم/1395
12 احكام و حدود الهي در تفسير سوره نور دفتر تبليغات اسلامي چاپ اول1392
13 عروس قرآن (تفسير سوره الرحمن) اقيانوس معرفت چاپ سوم/1396
14 شناخت نامه تفسير راهنما و فرهنگ قرآن دانشگاه آزاد اسلامي تهران چاپ اول 1395
15 گاهنامه باز انديشي ديني، شماره 9 پاسخ به نقد قرآن اشكذر چاپ اول 1396
16 تفسير سوره انفال سرايي چاپ اول1397
17 ساختار شكني در مباحث قصاص دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان چاپ اول1396
18 از زنده رود تا نياگارا (سفرنامه) گواهان چاپ اول1397
19 از نجف آباد تا نجف اشرف (سفرنامه) مؤلف چاپ اول 1397
20 گاهنامه بازانديشي ديني شماره 10 مؤلف چاپ اول 1397
21 معيارهاي ثابت و متغير در دين سرايي چاپ اول 1399
22 پرتوهايي از پيشوايان رحماني گواهان چاپ اول 1399
23 مباني در ترازوي نقد سرايي چاپ اول 1400

مدارک و اجازه نامه‌ها:

جهت تهیه آثار استاد احمد عابدینی پس از تصمیم در مورد کتاب مورد نظرتان از طریق ایمیل موجود در صفحه ارتباط با ما اقدام به سفارش گذاری کنید. فرآیند تهیه کتاب از طریق ایمیل در حال حاضر قابل انجام است. پس از دریافت ایمیل شما، اطلاعات درخواست شما بررسی می شود و از همان طریق پاسخی برای شما ارسال می گردد. در نظر داشته باشید که محصولات عموما به صورت PDF عرضه می شوند و کتاب فیزیکی در صورت موجود بودن و درخواست شما قابل ارائه است.