برچسب: #استحباب_انگشتر

برچسب: #استحباب_انگشتر

0 رای
3k نمایش ها
آیا انگشتر به دست کردن امری مستحب است؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.