برچسب: #زکات_فطره

برچسب: #زکات_فطره

0 رای
2k نمایش ها
آیا مادر می تواند زکات فطره خود را به فرزند فقیرش که تحت تکفل او نیست بدهد؟
0 رای
2k نمایش ها
آیا دانشجویانی که درآمد ندارند و از طرف خانواده حمایت نمی شوند و قدرت حمایت ندارند حکم فقیر را دا...
0 رای
2k نمایش ها
سلام ودرود خدمت استاد گرامی کسی زکات فطره خود را می خواهد به اقوام فقیرش که در شهر دیگری هست بدهد...
نمایش 3 نتایج
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.