برچسب: #شرکت_در_عروسی

برچسب: #شرکت_در_عروسی

0 رای
3k نمایش ها
آیا شرکت در عقد و عروسی‌هایی که در آن آهنگ می‌گذارند و می‌رقصند اشکال دارد؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.