برچسب: #عقب_ماندگی_ملل_خاورمیانه

برچسب: #عقب_ماندگی_ملل_خاورمیانه

0 رای
3k نمایش ها
انقلابِ فرانسه به روزگارِ سیاهی و تباهیِ مردمِ اروپا پایان داد و تنها پس از صدسال، دنیایِ غرب راه...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.