بخشش باقی مدت در ازدواج موقت

بخشش باقی مدت در ازدواج موقت

پاسخ داده شد
0
0

همانگونه که استحضار دارید در ازدواج موقت قبل از اتمام مدت، زوج به اصالت و زوجه به وکالت از زوج می تواند باقی مانده مدت را بذل نماید ، حال اگر به قصد بذل، زوج یا زوجه عقدنامه را پاره کند یا به همسرش به نحوی اتمام زوجیت را بیان کند، آیا بذل تحقق یافته است یا حتما باید صیغه بذل خوانده شود؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

بذل بقیۀ مدت صیغۀ خاصی ندارد اما باید از روی رضایت بذل کند نه از روی عصبانیت. پاره کردن عقد نامه اگر از روی عصبانیت باشد این بذل نیست بلکه نزاع است ولی اگر مرادشان از پاره کردن عقد نامه این باشد که بذل این گونه محقق می‌شود و تمام شدن مدت را این گونه بیان کنند اشکالی ندارد و بذل محقق می‌شود.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.