جایگاه ادیان مختلف در زمان ما

جایگاه ادیان مختلف در زمان ما

پاسخ داده شد
0
0

با توجه به اینکه اسلام، آخرین دین است و قرآن راهنمای ما می‌باشد وجود شریعت‌های مختلف مثل مسیحیت ویهودیت و… چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

وقتی قانون کامل‌تری می ‌آید چنین نیست که همۀ مردم عملا دنبال بهتر و برتر بروند. امروزه با اینکه وسیلۀ درجۀ یک آمده ولی مردم وسیلۀ متوسط را نیز انتخاب می‌کنند.
پس نمی‌توان گفت چون دین کامل آمد دین پایین تر باید از بین برود چرا که چه بسا عده‌ای کامل بودن یک دین را نفهمند. بله اگر کسی پیرو عقل باشد و از هوای نفس دوری کند خود به خود از دین کامل‌تر پیروی می‌کند ولی کسی که دنبال هوای نفس باشد یا اینکه نسبت به بهتر بودن دین اسلام جهل داشته باشد یاحوصله تحقیق نداشته باشد به دنبال دین دیگر نمی‌رود.
مردم عملا اختیار دارند که دین حق یا دین کامل تر را قبول کنند یا نه. بله از لحاظ شرعی آنکه فهمید دین بهتری آمده باید از دین بهتر تبعیت کند و اگر تبعیت نکرد مورد مواخذه واقع می‌شود.
به عبارت دیگر وقتی دین اسلام آمد اگر فردی عالما و عامدا با اینکه می‌داند اسلام حق است لجبازی کند چنین کسی کافر است ولی اکثر مردم جهان این گونه نیستند چون یقین ندارند که اسلام دین حق است و مثلا شبهه دارند که متدینین به این دین چرا اینقدر خشن هستند؟ پس جاهل قاصر یا مقصر هستند و اینها اگر به دستورات دین خود عمل کنند متقی هستند. نباید فراموش کنیم که اکثر مردم جهان دارای شبهه هستند و حتی خود مسلمانان نیز هزاران شبهه دارند.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.