خلقت ویژۀ ائمه و مسألۀ جبر

خلقت ویژۀ ائمه و مسألۀ جبر

پاسخ داده شد
0
0

اینکه طبق روایاتی اهل بیت نورند و خدا آنها را ویژه خلق کرده این ویژه خلق کردن ارزش آنها را پایین می‌آورد چون خوب بودن آنها را به ژن ربط می‌دهد. البته ژن بی تأثیر نیست ولی این گونه روایات واقعا محل سوال است. این روایات ائمه را از حالت اسوه و الگو بودن می‌اندازد و حتی ممکن است از آن جبر برداشت شود. شما روایاتی در کتاب (پرتوی از پیشوایان رحمانی) نقل کرده‌اید که پیامبر(ص) و علی(ع) قبل از خلقت عالم خلق شده‌اند و نور واحدی بوده‌اند. آیا این جبر نیست؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

در اینکه چه عواملی بیشترین تأثیر را بر روی انسان می‌گذارد نظرات مختلفی مطرح شده است. برخی، ژن را مهم می‌دانند و برخی محیط را و من اتفاقا می‌خواهم بگویم نیت و عزم مهمتر است. ژن و محیط اثر دارد ولی اراده مهم‌تر است. پس اگر شما کتاب بنده را با دقت مطالعه کنید خواهید فهمید که من در طول بحث اتفاقا می‌خواهم بگویم عزم و اراده بوده که علی(ع) را علی کرده است.
پس من چیزهایی که دیگران راجع به ژن و محیط گفته‌اند را در کتابم توضیح داده‌ام و تصریح کرده‌ام که این چیزها در دین ما مغفول واقع نشده ولی آنچه که در سرنوشت انسان مهم‌تر است اراده است. بنابراین انسان مقهور محیط و ژن نیست بلکه موجودی مختار است. پس بنده با مطرح کردن عزم و اراده جلو جبری شدن را گرفته‌ام و ثابت کرده‌ام که اگر چه محیط و ژن در حد خود تأثیر دارند ولی درجۀ عزم و اراده بالاتر است.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.