پرسش ها و پاسخ ها - وب سایت رسمی احمد عابدینی

برچسب: #مسأله_جبر

برچسب: #مسأله_جبر

0 رای
180 نمایش ها
اینکه طبق روایاتی اهل بیت نورند و خدا آنها را ویژه خلق کرده این ویژه خلق کردن ارزش آنها را پایین ...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.