لعان و حقوق زن

لعان و حقوق زن

پاسخ داده شد
0
0

چرا در سوره نور از لعان مرد صحبت شده است که اگر مردی همسر خود را در حال زنا دید می‌تواند او را لعان کند ولی حکم بر عکس آن بیان نشده است؟ آیا این نادیده گرفتن حق زنان نیست؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

چون زن تنها با یک مرد می‌تواند باشد و شوهر حق ديدن همه جاي زن را دارد، پس هر وقتي مي‌تواند بدون اذن و اعلام و بدون احتمال ديدن چيزي غير شرعي وارد بر همسرش شود و اگر وارد شد و زنش را در حال زنا با مردی دید در حالي وارد شده كه هيچ گناه عمدي نكرده است پس عادل است و همه امور را رعايت كرده است پس طبیعتا می‌تواند بر علیه او به زنا شهادت دهد ولی با توجه به اینکه مرد می‌تواند چند زن داشته باشد زن حق ندارد بدون اجازه وارد خلوت مرد شود چرا که ممکن است مرد با زن دیگرش مشغول رابطه باشد و ديدن عورت آن زن بر اين زن حرام است، پس تخلفي كرده و به همين دليل شهادتش عليه زوجش داراي اشكال است. از آن طرف وقتی مرد، همسر خودش را لعان می‌کند به زن نیز طبق آيات 8 و9 سورۀ نور اجازه داده شده است که این اتهام را از خودش بر طرف کند. پس حق زن در بحث لعان ضایع نشده است.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.