لهو و لعب بودن دنیا ذاتی است یا عرضی؟

لهو و لعب بودن دنیا ذاتی است یا عرضی؟

پاسخ داده شد
0
0

در آیاتی از قرآن، دنیا به این گونه تعریف شده است که لعب و لهو و زینه و تفاخر و تکاثر است(حدید-20). حال آیا این صفات، ذاتی دنیا است و همۀ افراد، لهو و لعب و … را دارند یا اینکه این صفات عرضی است و برخی افراد آن را ندارند؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

به نظر می‌رسد این صفات، ذاتی دنیا باشد ولی همچنانکه قبلا گفتیم چنین صفاتی، عناوین کِش دار هستند و شدت و ضعف دارند. همه لهو و لعب را دارند ولی برخی آن را به حداقل رسانده‌اند و برخی حداکثر. بله، نباید هر لهو و لعبی را بد دانست. برخی از لهوها ذاتی دنیا هستند که چاره ای از آن نیست. زینت و تفاخر و تکاثر هم ذاتی انسان‌ها هستند ولی باید در جهات خوب از آنها استفاده کرد.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.