محدوده الگو بودن پیامبر(ص)

محدوده الگو بودن پیامبر(ص)

پاسخ داده شد
0
0

پیامبر(ص) تنها منحصر به صدر اسلام و فضای فرهنگ عربی نیست. مگرایشان الگوی همۀ انسان‌ها نیست؟ پس چرا شما برخی از عملکردهای ایشان را طبق فرهنگ آن زمان تفسیر می‌نمایید؟ آیا پیامبر(ص) در تعدد زوجات الگوی ما نیست؟ اگر قرار است ایشان الگوی ما باشد چرا در تعدد زوجات الگو نیست؟ اصلا بر طبق حرف شما آیا رعایت مصلحت یک شخص مهم‌تر است یا رعایت اینکه 14 قرن بعد به خاطر یکی از ازدواج های پیامبر(ص)، شبهات زیادی پیش نیاید؟ آیا پیامبر(ص) نباید به خاطر مصلحت دوم از چنین ازدواجی خودداری می‌کرد؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

اسوه بودن به این معنا نیست که امروزه یک فرد 60 ساله با یک دختر 10 ساله ازدواج کند بلکه اسوه بودن در امور معنوی است که مثلا یک فرد بتواند آنقدر روحیۀ شاد داشته باشد که با وجود اختلاف سن، یک دختر جوان را درک کند. بسیاری از افرادِ جبهه رفته و رزمنده ناراحتند که چرا زبان گفتگو با جوانانشان را ندارند؟ ما روحیۀ خشنی داشتیم و هر موسیقی را حرام می‌دانستیم و به همین خاطر بچه‌هایمان را نمی‌توانیم درک کنیم و در نتیجه آنها را تخریب می‌نماییم. امروزه دائما دعا می‌کنند که خدایا بچه‌های ما را اصلاح کن در حالی که ما باید ابتدا خودمان اصلاح شویم. اسوه بودن پیامبر(ص) در اخلاق و رفتار است نه در اینکه پیامبر(ص) بر الاغ و شتر سوار می‌شده است. باید از قالب عبور کرد و به حقیقت رسید. مهم این است که وقتی پیامبر(ص) سوار بر الاغ می‌شود مواظب است که حتی الاغ اذیت نشود. پس اسوه بودن یعنی الگو بودن در صفات معنوی. پیامبر(ص) حتی برای احترام به مركب و عصا و کاسۀ خودش بر روی آن‌ها اسم خاصی گذاشته است یعنی ایشان برای همه چیز حتی جمادات احترام قائل بوده است. اگر پیامبر(ص) با زنی کم سن و سال ازدواج کرده است اين قالب كه ازدواج با زن کم سن و سال برای ما الگو نیست و نبايد الگو باشد، بلکه رفتار پیامبر(ص) الگوست که آن زن هیچ‌گونه اذیتی از جانب پیامبر(ص) نشده است و ما باید یاد بگیریم مثل ایشان باشیم و زنان از ناحیۀ ما اذیت نشوند.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.