محدودۀ شفاعت

محدودۀ شفاعت

پاسخ داده شد
0
0

آیا شفاعت مختص مسلمانان است یا شامل حال غیر مسلمانان نیز می‌شود؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

ما دلیلی نداریم که شفاعت مختص دین اسلام باشد. چه بسا حضرت عیسی از مسیحیانی که توبه‌کار هستند شفاعت کند. پس نمی‌توان گفت شفاعت مخصوص چهارده معصوم است.
شفاعت یک مقام است و انبیاء اولوالعزم مقام بالایی دارند. پس آنها نیز می‌توانند جزو شافعان باشند. البته اگر یک مسیحی بداند پيامبر اسلام حق است و پس از دانستن به چنين حقي کافر باشد و بداند که باید مسلمان شود ولی نشود شفاعت شامل حال او نمی‌شود ولی بسیاری از مسیحیان این‌گونه نیستند و واقعا نسبت به اسلام شبهه دارند. و يكي از شبه‌هاي آنان اين است كه اگر اسلام خوب است چرا مسلمانان بدند؟!.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.