نقدی بر روش تفسیری شما

نقدی بر روش تفسیری شما

پاسخ داده شد
0
0

از نوع تفسیر شما بدست می‌آید که می‌خواهید آیات قرآن را به گونه‌ای تفسیر کنید که با علم سازگار شود؟ آیا این روش، صحیح است؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

بنده می‌گویم آیات را می‌توان به چند صورت معنا کرد که یکی از آنها معنایی است که با علم نیز تطبیق می‌کند. بنابراین بنده نظرات مفسران قبلی را رد نمی‌کنم ولی می‌گویم می‌توان با توجه به علم روز آیات قرآن را به گونۀ دیگری نیز فهمید. حال اگر گاهي بر روی یک معنا اصرار می‌کنم به این خاطر است که در مقابل کسانی هستند که تنها بر روی تفاسیر قدیمی اصرار دارند. پس قصد من رد نظرات گذشتگان نیستبلكه مي‌خواهم معناي جديد را خوب تبيين كنم. مثلا در بحث شهاب سنگ که در چندین مورد از آیات قرآن آمده است می‌گویم چه بسا مراد از شهاب، پرتوهايي از عقل باشد ولی در عین حال این را رد نمی‌کنم که ممکن است شهاب سنگ‌های ظاهری مراد باشد.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.