کنار گذاشتن دین برای رشد و پیشرفت

کنار گذاشتن دین برای رشد و پیشرفت

پاسخ داده شد
0
0

چرا غرب به سمت پیشرفت در حرکت است ولی ما هنوز در دعوای شیعه و سنی مانده‌ایم. آنها به این نتیجه رسیدند که علوم انسانی مثل تورات و انجیل را تفسیر نکنند بلکه به روزگار کنونی نگاه کرده و طبق آن عاقلانه قانون درست می‌کنند. پس آنها همان طور که علم فیزیک گذشته که اشتباهاتی داشت را کنار گذاشتند قوانین دین را نیز کنار گذاشتند. حال در دین نیز قوانینی داریم که با روزگار کنونی سازگار نیست مثل قوانین ارث و خانواده و ازدواج و … من می‌گویم این قوانین در زمان خودش خوب بوده است ولی ما در سیر تکامل باید سراغ قوانین دیگر برویم نه اینکه دائما بخواهیم قرآن را تفسیر کنیم. وقتی ما می‌گوییم این کتاب از طرف خداست در تفسیر آن متوقف می‌شویم. من می‌گویم محمد بن عبد الله اهل علم و اهل فصاحت بوده و روشنفکرترین فرد زمان خودش بوده است ولی امروزه باید سراغ قوانین به روز رفت. باید دید عقل بشر در مورد رابطۀ دختر و پسر چه می‌گوید. باید به تجربۀ انسان بها داد. در بقیۀ مسائل نیز همین‌گونه است. ما نباید لقمه را دور سرمان بچرخانیم و دائما در حال تفسیر متون دینی باشیم بلکه باید مثل غربی‌ها باشیم و کتاب مقدس را کنار بگذاریم و تنها به عنوان یک تجربه از آن استفاده کنیم.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

فرض کنید ما دین را کنار بگذاریم و بخواهیم مثل غرب شویم. در این صورت طرفداران این قضیه چند نفر می‌شوند؟ آيا به يك ميليون نفر در كشور مي‌رسيم؟ بر فرض که بفهمیم دین باطل است از این روش شما نمی‌توان پیش رفت. اتفاقا راه غرب این بود که روشنفکران صراحتاً حرف زدند و کسی قبول نکرد و روشنفکران را کشتند. باید فکر دیگری کرد. قرآن خودش راه و روش دارد. قرآن خودش به گونه‌ای متنش را آورده است که بتوان در طول زمان حرف‌های جدید زد و از قرآن آن حرف جديد را بیرون کشید.
قرآن تحمل احکام به روز را دارد. در بحث ارثِ قرآنی متداول این بوده که دختر و پسر با هم ازدواج می‌کردند ولی وقتی امروزه ازدواج رخ نمی‌دهد اگر ارث به صورت متساوی تقسیم نشود اشکال پیش می‌آید. خود قرآن بحث وصیت را مطرح کرده و در واقع راه نشان می‌دهد که وقتی می‌بینید در صورت تقسیم غیر متساوی ارث، به یک طرف ظلم می‌شود از طریق وصیت جبران کنید. بنابراین از چهارچوب قرآنی می‌توان احکام را به روز کرد. حتی اینکه گفته‌اند برای وصیت از مشاور کمک بگیرید برای همین است که با وصیت کمبودها جبران شود.
همچنین در هیچ آیه‌ای نیامده است که طلاق بدست مرد است. پس اگر در ابتدای عقد بگویند طلاق دست دو طرف باشد دین با این مخالف نیست. پس باید دین را به صورتی تفسیر کرد که مشکلات حل شود.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.