برچسب: #ارتباط-_مردم_و_روحانیت

برچسب: #ارتباط-_مردم_و_روحانیت

0 رای
2k نمایش ها
برای حفظ ارتباط مردم با روحانیت چه پیشنهادی دارید؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.