برچسب: #ارتباط_علی_با_خلفاء

برچسب: #ارتباط_علی_با_خلفاء

0 رای
3k نمایش ها
چرا یک آخوند به مردم نمی‌گوید که حضرت علی نام فرزندانش را ابوبکر و عمر و عثمان گذاشته است و با خل...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.