برچسب: #توسل_به_امامان

برچسب: #توسل_به_امامان

0 رای
1k نمایش ها
شما چه نحوه‌ای از توسل را قبول دارید؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.