برچسب: #جمع_تعقل_با_تقلید

برچسب: #جمع_تعقل_با_تقلید

0 رای
2k نمایش ها
رابطه تعقل و تفکر با تقلید چیست؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.